Veholla on hyvä työilmapiiri

Veholla jokainen voi vaikuttaa siihen, millaisessa hengessä työtä tehdään. Avainsanana hyvän työilmapiirin ylläpitämisessä on vastuullisuus. Veholla vastuullisuus on koottu vastuullisuusohjeistukseen, joka auttaa jokaista veholaista hahmottamaan, minkälainen toiminta on periaatteidemme ja lakien vaatimusten mukaisia.

Vastuu ohjelman toteuttamisesta on meillä jokaisella veholaisella. Sillä, miten itse toimimme erilaisissa työpäivään liittyvissä tilanteissa ja kohtaamisissa.

Hyvät henkilöstöedut varmistavat viihtymisen ja jaksamisen

Hyvän ilmapiirin lisäksi veholaiset nauttivat hyvistä henkilöstöeduista. Kattava työterveyshuolto,  lounasetu sekä sportti- ja kulttuuripassi ovat jokaiselle kuuluvia etuja. Viihtyvyys varmistetaan kerran vuodessa tehtävällä henkilöstötyytyväisyyskyselyllä.