Vastuullisuus ohjaa kaikkia valintojamme

Vastuullisuus

Uteliaisuus ajaa meitä kohti vastuullisempaa tulevaisuutta

Vastuullisuus ihmisiä ja planeettamme kohtaan kumpuaa uteliaisuudesta. Mercedes-Benzin teknologisen osaamisen ansiosta voimme ylpeänä kulkea sähköistymisen etulinjassa. Liikutamme kestävästi, ja haluamme tarjota asiakkaillemme ylivertaisen asiakaskokemuksen – myös digitaalisesti.   

Kestävää liikuttamista

Vastuullisuuden painopistealueemme on ryhmitelty kolmen teeman alle: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinto (ESG):

  • Ympäristövastuu kytkeytyy ympäristöriskien hallintaan ja toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutusten minimointiin.
  • Sosiaalinen vastuu tarkastelee suhteitamme muihin yrityksiin ja yhteisöihin ja liittyy henkilöstön hyvinvointiin, monimuotoisuuteen, ihmisoikeuksiin ja kuluttajansuojaan.
  • Hyvä hallinto liittyy ensisijaisesti Vehon liiketoiminnan etiikkaan, rehellisyyteen ja sidosryhmien hallintaan.

Vastuullisuuden avainindikaattorit, mukaan lukien erityistavoitteet ja toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, on kuvattu tarkemmin vastuullisuusraportissamme.

veho-liikuttaa-kestavasti-autotie-luonto.jpeg

Vastuullisuutta ympäristöä kohtaan

Veholle ympäristövastuullisuudessa on kyse ensisijaisesti päästöjen minimoinnista ja kyvystämme hallita riskejä, joita toimintamme aiheuttaa ympäristölle. Energiatehokkuus, vähäpäästöinen sähkö ja lämmitys sekä materiaalien talteenotto ovat ympäristötyömme keskiössä. Uskomme, että ilmastoon ja ympäristöön investoimalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä ja samalla tehdä maapallosta kestävämpi. Ympäristöstä huolehtimisen tulisi olla osa kaikkien Vehon työntekijöiden jokapäiväistä työtä.

Tiekartta hiilineutraaliustavoitteidemme saavuttamiseksi omien toimintojemme osalta sisältää seuraavat toimet:

  • Käytämme kiinteistöissämme 100 % uusiutuvaa energiaa
  • Suurin osa työntekijöidemme käyttämistä henkilöautoista on sähköautoja tai plug-in-hybridejä vuoden 2023 loppuun mennessä.  
  • Siirtyminen uusiutuvaan dieseliin dieselkäyttöisissä hyötyajoneuvoissa

Vastuullisuutta ihmisiä kohtaan

Vehossa vastuullisuuden hallinnollinen näkökulma liittyy toimintatapaamme ja sidosryhmäsuhteeseemme, kuten asiakkaisiin, omistajiin ja työntekijöihin.
Vastuullisuus tarkoittaa meille panostamista veholaisiin; turvalliseen työympäristöön ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Kannustamme ja pyrimme siihen, että jokainen veholainen voi kantaa myös yksilönä vastuuta Vehon vastuullisen toiminnan toteutumisesta arjessa. Olemme laatineet vastuullisuusohjeistuksen, jota kutsumme vastuullisuustaloksi. Vastuullisuustalon tarkoituksena on toimia veholaisten apuna päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Lisäksi tuemme laadukkaalla koulutuksella vastuullisuuskulttuuriamme.

mercedes-benz-EQ.jpg

Vastuullisia tuotteita

Maapallo tarvitsee kestävää muutosta, ja meille kestävä muutos tarkoittaa ennen kaikkea päästötöntä liikuttamista. Mercedes-Benzin monipuolisen sähkö- ja hybridiajoneuvovalikoiman ansiosta pystymme tarjoamaan ensiluokkaisia kestäviä ratkaisuja asiakkaidemme liikkumistarpeisiin.

Haluamme auttaa asiakkaitamme jättämään jälkeensä vihreämpiä jalanjälkiä, ja tuemme asiakkaitamme aina myös ajoneuvojen ekologisessa käytössä.

 

Sustainable-Veho_1024x512_twi.jpg