Säännöt

Järjestäjä ja rekisterinpitäjä

Veho Oy Ab, Tietotie 9, 01530 Vantaa. Jäljempänä ”Järjestäjä”.

Arvonta

Arvomme Lauri Markkasen pelipaidan ja 2 kpl palloja nimikirjoituksilla. 

Kampanjan julkisuus

Voittaja on velvollinen ilmoittamaan oikeat yhteystiedot järjestäjälle. Järjestäjä ei vastaa siitä, ettei osallistujaa tavoiteta. Järjestäjällä on oikeus jakaa palkinto uudelleen, mikäli yhteystiedot ovat puutteelliset tai voittajaa ei tavoiteta tietyn ajan kuluessa voittajien julkaisusta. Osallistumalla tähän kampanjaan osanottaja myöntää järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ilman erillistä suostumusta tai korvausta. 

Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta Veho-konsernin työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään. Arvontaan osallistutaan osoitteessa veho.fi/kisa

Osallistuminen

Arvontaan osallistuminen on ilmaista, eikä osallistuminen edellytä markkinointiluvan antamista. Arvontaan saa osallistua ainoastaan omalla nimellä. Arvonnan palkintoa ei voi muuttaa rahaksi eikä sitä voi käyttää osamaksuna järjestäjän muihin tuotteisiin. Kampanjan voimassaoloaika on 12.7.–21.7.2022.

Kampanjan järjestäjä ja tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internet-verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista. Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. 

Järjestäjä vastaa arvontojen arpajaisverosta.

Tietosuoja

Järjestäjä kerää voittajista palkinnon lähettämistä varten vain tarpeelliset tiedot. Osallistujan on hyväksyttävä tietojenkäsittely osallistuakseen arvontaa. Kampanjan jälkeen tiedot hävitetään. Lue lisää Vehon tietosuojasta: www.veho.fi/tietosuoja

Arvonnan Järjestäjä: Veho Oy Ab, Tietotie 9, 01530 Vantaa