WLTP: realistisemmat kulutusarvot tuovat lisää selkeyttä.

Syyskuusta 2017 alkaen niin sanottu WLTP-päästömittausmenetelmä lisää selkeyttä mm. aiempaa realistisemman ajoprofiilin käytön ansiosta. Uuden mittaussyklin tuottamat arvot ovat yleisesti aiempaa korkeampia.

WLTP-päästömittausmenetelmän ansiosta asiakkailla on nyt käytettävissään entistä realistisemmat ja tarkemmat autokohtaiset kulutusarvot. Arvojen vertailtavuus eri valmistajien ja automallien välillä säilyy edelleen. Määritetyt arvot ovat nyt lähempänä nykypäivän liikenteen kulutusarvoja ja ottavat huomioon eri tekijöitä aikaisemmin käytettyyn NEDC-mittausmenetelmään verrattuna. WLTP-päästömittausmenetelmän ja ajonaikaisten realististen päästöjen, niin sanottujen RDE-päästöjen (Real Driving Emissions), mittauksen käyttöönotto on tärkeä askel selkeämpään, äpinäkyvämpään ja turvallisempaan suuntaan.

Aiempaa dynaamisempi ajoprofiili.

WLTP käyttää monipuolisempaa ja dynaamisempaa ajoprofiilia kuin NEDC. Uudella menetelmällä määritetyt kulutus- ja päästöarvot ovat siten aiempaa lähempänä tämän päivän liikenteen ajo-olosuhteita. Autojen käytännön kulutusarvot eivät muutu lainkaan. Tiukemman testisyklin myötä useimmat mitatut kulutusarvot tulevat kuitenkin kasvamaan aiemmista.

Vaikka NEDC-mittausmenetelmä on jo varmistanut autonvalmistajien välisen vertailtavuuden, menetelmä on jäänyt ajastaan jälkeen. Erot laboratoriomittausten ja tien päällä tehtyjen mittausten välillä säilyvät periaatteessa edelleen. WLTP ottaa kuitenkin huomioon paljon suuremman määrän kulutukseen vaikuttavia tekijöitä.

Kulutusarvojen kasvun syynä on osittain myös se, että WLTP-testisyklin keskinopeus on merkittävästi NEDC-testissä käytettyä testisykliä korkeampi. Tulevaisuudessa lisävarusteet otetaan huomioon auton CO₂-päästöarvoa määritettäessä. Se miten paljon CO₂-päästöarvot nousevat NEDC-menetelmästä WLTP-menetelmään siirryttäessä vaihtelee kuitenkin autosta toiseen ja riippuu esimerkiksi teknologiasta ja auton varusteista.

WLTP kaikkiin EU-maihin.

WLTP-kulutus- ja -päästösykli on syyskuusta 2017 alkaen käytössä kaikille uusille tyyppihyväksyttäville ajoneuvoille, ja syyskuusta 2018 alkaen kaikille uusille rekisteröitäville ajoneuvoille. WLTP tulee pakolliseksi kaikissa EU-jäsenmaissa, ja muita maita tulee mukaan myöhemmin. WLTP tulee sanoista Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure ja se tarkoittaa maailmanlaajuisesti yhtenäistä henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen testisykliä. Syyskuusta 2017 alkaen se korvaa vähitellen NEDC-ajosyklin (New European Driving Cycle).

 

Syyskuusta 2017 alkaen.

Syyskuusta 2018 alkaen.

Syyskuusta 2019 alkaen.

Vuoden 2020 loppuun saakka.

Kaikki uudet henkilöautomallit on testattu WLTP-menetelmää käyttäen (koskee tyyppihyväksyntää päästöjen osalta). Samaan aikaan näille autoille lasketaan kuitenkin edelleen kulutusarvot NEDC-menetelmällä. Nämä arvot ilmoitetaan jonkin aikaa lakimääräisinä virallisina arvoina myös autoesitteissä ja muissa julkaisuissa.
Uusille tuleville automalleille on käytössä lisäksi ajonaikainen testimenetelmä, niin sanottu RDE (Real Driving Emissions). Sen avulla varmistetaan, että typen oksidien ja hiukkaspäästöjen Euro 6 -rajat eivät ylity. Tällöin huomioon otetaan niin sanottu yhdenmukaisuuskerroin, joka on eräänlainen testien virhemarginaali.

Kaikki uudet henkilöautot testataan WLTP-menetelmää käyttäen (koskee tyyppihyväksyntää). Uudet WLTP-arvot määritetään yksilöllisesti kullekin autolle, ja niiden pohjalta lasketaan lisäksi NEDC-arvot. Arvot tullaan todennäköisesti ilmoittamaan autoesitteissä ja muissa julkaisuissa. Markkinoilta poistuville automalleille ilmoitetaan vain NEDC-kulutusarvot.

WLTP:n ohella uusille rekisteröitäville autoille on käytössä lisäksi ajonaikainen testimenetelmä, niin sanottu RDE (Real Driving Emissions). Sen avulla varmistetaan tässä vaiheessa, että hiukkaspäästöjen lukumääräiset Euro 6 -rajat eivät ylity. Tällöin huomioon otetaan niin sanottu yhdenmukaisuuskerroin, joka on eräänlainen testien virhemarginaali.

Kaikille uusille rekisteröitäville autoille on käytössä lisäksi ajonaikainen testimenetelmä, niin sanottu RDE (Real Driving Emissions). Sen avulla varmistetaan tässä vaiheessa, että myöskään typen oksidien Euro 6 -rajat eivät ylity. Tällöin huomioon otetaan niin sanottu yhdenmukaisuuskerroin, joka on eräänlainen testien virhemarginaali.

Vuoden 2020 loppuun saakka kaikille autoille määritetään sekä WLTP- että NEDC-arvot. Nämä arvot löytyvät auton rekisteröintidokumenteista. Vuodesta 2021 alkaen kaikille autoille määritetään enää yksinomaan WLTP-arvot kulutuksen ja päästöarvojen osalta. Mittausmenetelmän muutos ei koske käytettyjä autoja. Niille ilmoitetaan edelleen niiden rekisteröinnissä käytetyt NEDC-arvot edellyttäen, että ne on ensirekisteröity ennen 31. elokuuta 2017.