Rahoitusmuodot

Eri rahoitusmuodot yrittäjän näkökulmasta

 

Osamaksu

Rahoitusleasing

Huoltoleasing

Sopimusaika

12–72 kk

12–60 kk

12–60 kk

Kuukausimaksu

sisältää

•Pääoman lyhennys

•Korko

•Perustamismaksu

•Käsittelymaksu

•Kiinteä kuukausivuokra

•Käsittelymaksu

Määräaikaishuollot, etukäteen sovitun ajokilo- metrimäärän, renkaiden uusinnat ja kausi-vaihdot, sovittaessa sijaisauton huollon ajaksi.

Lisäpalvelut

Liikennekasko

Liikennekasko

Liikennekasko

Vaihtoehdot sopimuksen päättyessä

• Asiakas voi maksaa sopimuksen loppuvelan pois kesken sopimuskauden.

• Sopimukselle voi hakea jatkoa, jos viimeinen erä on suurempi.

• Vuokralle ottaja hankkii ulkopuolisen ostajan (esim. autoliike); mahdollisuus vuokranpalautuksiin.

•Sopimuksen jatkaminen.

• Vuokralle ottaja palauttaa auton auto-  liikkeeseen. Kesken kauden päättämisessä

kustannus on 30 % jäljellä olevista vuokrista tai min. kolmen kk/vuokra.

• Sopimuksen jatkaminen mahdollinen, jolloin myös ajomäärä sovitaan uudelleen.

Ylikilometriveloitus

Ei ole

Ei ole

Hinnaston mukaan

Etuja

• Joustava

• Kiinteä kuukausierä, joka myös räätälöitävissä auton käyttötarpeen mukaan.

• Auto riittää vakuutena, myös käytetyt autot; siirtyy asiakkaan omistukseen sopimuksen päättyessä.

• Joustava ja kustannustehokas.

• Kiinteä kk-vuokra sisältää auton käyttö-   oikeuden.

• Auto riittää vakuutena.

• Myös arvonlisäverolliset käytetyt autot.

• Huoleton, riskitön.

• Kiinteä kk-vuokra sisältää auton käyttö oikeuden, huollot ja lisäpalvelut.

• Helppo budjetoida.

Tasevaikutus

Kirjataan taseeseen.

Ei kirjata taseeseen (pl.IAS/IFRS).

Ei kirjata taseeseen.

Tulosvaikutus

Poistona tuloslaskelmassa etukäteen tehdyn poistosuunnitelman mukaan, myös ensimmäiseltä käyttöön- ottovuodelta (tilikausi).

Vuokrat ovat kulueriä, pienentää yrityksen tulosta ja siten maksettavia veroja. Huom! Myös 1. suurempi vuokra on täysimääräisesti vähennyskelpoinen.

Vuokrat ovat kulueriä, pienentää yritysten tulosta ja siten maksettavia veroja. Huom! Myös 1. suurempi vuokra on täysimääräisesti vähennyskelpoinen.

Hyödyt yrityksen kannalta

• Hyvä vaihtoehto yritykselle, jolla on vahva kassavirta ja omaisuusaste, eikä merkittävästi muita investointitarpeita.

•Auton käyttöikä pitkä myös yrityksen kirjanpidon näkökulmasta.

• Helppo kirjanpidon kannalta, ei vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen.

• Helppo kirjanpidon kannalta, ei vaikutusta yrityksen vakaavaraisuuteen; ei myöskään IAS/IFRS

• Ei riskiä auton arvonalenemisesta.

Vastuut ja riskit

Ostaja vastaa auton velasta ja arvosta.

Vuokralle ottaja vastaa auton arvosta, vuokrista, pääomasta vuokrakaudella sekä jäännösarvosta vuokrakauden loputtua.

Vuokralle ottaja vastaa vuokrien maksamisesta (ei jäännösarvo-eikä kirjanpidollisia riskejä).

Arvonlisävero

Alv vähennettävissä auton hankinta- hinnasta mikäli ajoneuvo tulee arvon-lisäverolliseen liiketoimintaan

Vuokra sisältää aina arvonlisäveron, ajo- neuvon käyttötarkoitus määrittää, voiko alv:n vähentää kirjanpidossa.

Huom! Työsuhdeauto ei ole alv-vähennys- kelpoinen.

Vuokra sisältää aina arvonlisäveron, ajo- neuvon käyttötarkoitus määrittää, voiko alv:n vähentää kirjanpidossa.

Huom! Työsuhdeauto ei ole alv-vähennys- kelpoinen.